Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica powstało w 1998 roku z inicjatywy osób związanych zawodowo z Akademią Górniczo-Hutniczą. Zrzesza głównie pracowników naukowych krakowskich wyższych uczelni.

Naszą misją jest propagowanie i upowszechnianie myśli technicznej oraz promocja nauki. Środki na działalność statutową pozyskujemy ze składek członkowskich i prac wykonywanych dla potrzeb przemysłu i wyższych uczelni. Jesteśmy organizacją non-profit, a uzyskany dochód w całości przekazujemy na cele statutowe. Wspieramy działalność dobroczynną i charytatywną.

Wiarygodność naszych usług, zadowolenie naszych Zleceniodawców i ciągłe doskonalenie naszych działań są naszym celem nadrzędnym, co potwierdza uzyskany przez Stowarzyszenie w styczniu 2005 roku certyfikat jakości zgodny z normą ISO 9001:2000.

Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług.


Prezes Stowarzyszenia
mgr inż. Janusz Gawenda

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica
ul. Garncarska 5/2, 31-115 Kraków
Tel./Fax: 12-632-76-93
E-mail: geo-staszic@wp.pl