Konferencja Naukowa

z cyklu

Gospodarka nieruchomościami i kataster

na temat

Geomatyka w różnych dziedzinach gospodarki narodowej

Kraków, 26-27 września 2013 r.

Koszt uczestnictwa w konferencji:

900 zł bez noclegu; 1200 zł z noclegiem

Udział w konferencji obejmuje:

materiały konferencyjne,
wyżywienie,
przerwy kawowe,
nocleg 26.09.2013 r. - 27.09.2013 r.
koszt opublikowania 1 artykułu w Kwartalniku Geomatyka i Inżynieria(2 pkt.)

Miejsce konferencji:

Ośrodek Zielony Dół, ul. Zielony Dół 4, 30-228 Kraków

Należność prosimy przelać na konto nr: 59 1240 4650 1111 0000 5152 7734 z dopiskiem, "Imię i Nazwisko uczestnika - opłata za konferencję "Rola geomatyki i geodezji w budowaniu społeczeństwa informacyjnego"
do dnia 01.09.2013 r.

Wszelkie informacje:

Stowarzyszenie Naukowe im. Stanisława Staszica.
31-115 Kraków, ul. Garncarska 5/2. Tel/fax. 12 632 76 93 w godz. od 8.00 do 15.30.

Zaproszenie (PDF)